Blog i autobus.al - Sistemit te Biletave Nderkombetare te Autobusit

Gjenerimi i faturave elektronike proforma te shitjeve nga sistemi per cdo bilete

Ashtu sic ju kemi premtuar qe ne fillimet tona, autobus.al eshte nje sistem teper dinamik i cili, here pas here, ndryshon dhe vjen me risi te ndryshme per tregun ne te cilin operon, por dhe ne tregetine elektronike apo biznesin elektronik ne teresi. Kete here po shkruajme per nje sherbim te vecante qe kemi integruar ne sistem - ate te gjenerimit te Faturave te shitjeve per cdo bilete te gjeneruar nga autobus.al. Ne kete menyre, cdo agjenci, operator apo klient mund te gjeneroje nje fature shitjeje informative per tranzaksionin e kryer. Kjo f...

autobus.al, si pjese e Albmania Group, autorizohet per perdorimin e faturave elektronike tatimore

Ashtu sic edhe e dini, autobus.al eshte pjese e Albmania Group, nje kompani multi-brand e cila operon ne tregun shqiptar prej vitit 2011 me sherbime te ndryshme - kryesisht teknologjike, informatike dhe turistike. Duke qene se autobus.al eshte nje sistem i cili kombinon efektivitetin e teknologjise me shitjen e biletave nderkombetare te autobusit, na shtyu qe te perdorim dhe shfrytezojme teknologjine ne te gjitha operacione tona te tjera te perditshme, ndaj dhej u drejtuam Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve me nje kerkese per te na autor...
Home