Vitin 2024 e nisim me ndryshime, ashtu sic kemi njoftuar edhe ne postimet e mehershme. Ndryshimi i radhes eshte ai i emertimit fiskal te kompanise duke e nderruar nga "autobus.al" shpk ne "Magus Group Albania" shpk. Ky ndryshim prek vetem emeretimin fiskal ne Qendren Kombetare te Biznesit si dhe ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve, dhe nuk cenon aspak vazhdimin e veprimtarise se perditshme te Sistemit te Biletave te Autobusit www.autobus.al, aktiviteti i te cilit nuk ka reshtur asnje dite qe prej Qershorit 2017. ...