Duke filluar nga dita e sotme, te gjithe operatoret do te kene mundesine te percaktojne rregullat dhe politikat e udhetimit per cdo linje qe ata operojne. Ne kete menyre, agjentet dhe agjencite qe presin bileta nderkombetare autobusi nepermjet sistemit autobus.al, do te kene mundesine te informohen per cdo politike dhe rregull te vecante per udhetimin qe ata jane te interesuar. * Butoni i Rregullave te Linjes - Versioni i Agjenteve ...