Ne kuader te respektimit te masave te marra nga qeveria e Greqise (por dhe nga shtete te tjera) per kufizimin e perhapjes se COVID-19, hyrja e shtetasve Shqiptare ne territorin e ketyre shteteve behet vetem pasi te deshmojne rezultatin negativ te testit RT-PCR (tamponi) te kryer deri ne 72 ore perpara. Ne kete kontekst te realitetit te ri te transportit rrugor te udhetareve, autobus.al shpk arrin te nenshkruaje nje marreveshje bashkepunimi me nje prej emrave me te medhenj te klinikave dhe laboratoreve mjekesore ne Shqiperi, Genius Lab per kryerjen me prioritet te testeve RT-PCR (tamponi) per te gjithe udhetaret te cilet deshirojne te udhetojne me nje nga linjat tona drejt Greqise apo dhe vendeve te tjera te cilat kane si detyrim kete test.

undefined

Duke marre ne konsiderate specifikat e udhetareve, Genius Lab do te kete prioritet te gjithe keta persona te cilet do te kryejne testin e tamponit prane laboratoreve te tyre dhe do te nxjerre rezultatin e analizes brenda 24 oreve.

Gjithashtu, per te lehtesuar procedurat e metejshme te udhetareve, rezultatet e analizes se tamponit (CT-PCR) do te jene ne gjuhen Shqipe dhe ate Angleze, duke shmangur ne kete menyre kostot ekstra per perkthimin dhe noterizimin e rezultateve te analizave.

Genius Lab gjendet ne Tirane, ne Rrugen e Kavajes, ne kompleksin “Delijorgji” por bashkepunon gjithashtu me shume laboratore te tjere ne te gjithe Shqiperine ku ju mund te drejtoheni per kryerjen e tamponit.

undefinedJu informojme se Genius Lab eshte laborator i licensuar me nr License LN-7116-04-2019 dhe i autorizuar per kryerjen e analizave CT-PCR nga Ministria e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale me vendim nr. 03 date 18/08/2020 dhe hyre ne fuqi me 28/08/2020, sipas Urdherit nr. 437 date 23.07.2020 “Per miratimin e procedures se kryerjes se testimeve molekulare CT-PCR per SARS-COV-2 dhe njohjes se laboratoreve jopublik per kryerjen e testimit per nevoja administrative”.

undefinedundefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autobus.al - Vendosim Standarte per Industrine e Transportit Nderkombetar te Udhetareve