Duke filluar nga dita e sotme, te gjithe operatoret do te kene mundesine te percaktojne rregullat dhe politikat e udhetimit per cdo linje qe ata operojne. Ne kete menyre, agjentet dhe agjencite qe presin bileta nderkombetare autobusi nepermjet sistemit autobus.al, do te kene mundesine te informohen per cdo politike dhe rregull te vecante per udhetimin qe ata jane te interesuar.

* Butoni i Rregullave te Linjes - Versioni i Agjenteve

undefined

 

* Butoni i Rregullave te Linjes - Versioni i Publik
undefined

 

* Model shfaqjeje i rregullave dhe politikave per nje linje
undefined

Te gjithe operatoret te cilet bashkepunojne me ne, tashme jane informuar dhe udhezuar te plotesojne keto informacione, me qellim mbarevajtjen e mardhenies mes te gjitha paleve te implikuara ne kete sektor, dhe shmangien e keqkuptimeve apo problemeve te ndryshme. Keshtu, ne seksionin e politikave te linjes, do te vendosen nga operatoret dhe do te gjenden informacione rreth kategorizimit te pasagjereve sipas moshave (kur konsiderohet bebe, kur konsiderohet femi dhe kur i rritur) si dhe politika te ndryshme rimbursimi apo ndryshimi te te dhenave te udhetimit.
Kjo eshte levizja jone e radhes per te siguruar nje sherbim sa me korrekt, te sakte dhe te sigurte per te gjithe.

autobus.al - Caktojme Standarte per Industrine e Transportit Nderkombetar te Udhetareve