Permiresimet tona te here pas hershme kesaj radhe sjellin nje risi moderne per tregun e transportit rrugor nderkombetar te udhetareve, nje risi e huazuar nga sistemet e biletave te avionit, dhe me sakte, mundesine e verifikimit te biletes se autobusit nga ana e udhetarit. Me kete opsion, udhetari mund te verifikoje bileten e tij online, vlefshmerine e saj, dhe mund te beje dhe ndryshime te lejuara nga sistemi. Gjithashtu, udhetaret te cilet bejne vetem rezervimin e biletes, nepermjet ketij opsioni, mund te kryeje dhe pagesen e biletes me karte krediti apo nepermjet PayPal.

undefined

Duke aksesuar linkun https://www.autobus.al/reservations dhe duke vendosur te dhenat e kerkuara, ju aksesoni gjithe informacionin e biletes tuaj, dhe mund te procedoni me tej me veprimet e nevojshme, nga modifikimi biletes, e deri tek pagesa e saj apo printimi i biletes.

autobus.al - Caktojme Standarte per Industrine e Transportit Nderkombetar te Udhetareve