Pergatitjet per leshimin dhe ofrimin e biletes elektronike per transportin nderkombetar te udhetareve vazhdojne edhe me tej ne autobus.al. Ashtu sic ndoshta edhe e keni vene re, kemi ndryshuar pamjen e biletes se gjeneruar nga sistemi yne per ta pershtatur ate design bilete me formatin aktual te biletes tatimore. Ne kete menyre, ne bejme hapat e duhur ne misionin tone per autorizimin e gjenerimit dhe leshimit te biletave elektronike per transportin nderkombetar te udhetareve.

undefined

Design i ri i biletes se gjeneruar nga autobus.al eshte huazuar nga bileta tatimore aktuale duke ndjekur me rogorozitet te gjitha amendimet e Udhezimit te Ministrit te Transportit dhe Infrastruktures nr 3743, date 10.7.2017 "Mbi modelet dhe standartet e biletave te transportit rrugor te udhetareve", ndryshuar me udhezimin nr. 436, date 9.5.2018. Design yne kombinon dhenien e informacionit te detyrueshem te biletes, me nje pamje me bashkekohore dhe me moderne, duke perdorur teknologjite me te fundit. Ne bileten elektronike te propozuar nga ne gjenden te gjitha informacionet e detyrueshme dhe te pershtatura edhe sipas modeleve te biletave elektronike te vendeve fqinje apo vendeve te tjera te Bashkimit Europian.

autobus.al - Caktojme Standarte per Industrine e Transportit Nderkombetar te Udhetareve